16
Vues
0
Komentair
0
Re-aksion

Mangouss dan terain vag

gices
(Nivo 5)
09 févr. 2017 20:41, update
04 janv. 2013, publiye

mangouss lor ross

Dan karo can u dan terain vag, bien souvan zot kapav truv bann mangouss (UK : mongoose, FR : Mangouste). Sa zanimo la li mem enn de bann rezon kifer nou dodo finn disparet; zot ti p manz bann disef la. Enfin bann mangouss kontan bann insekt, lezar, leverr, zoizo e lera. Zot osi manz karkass ek disef.

Sa ti kamarad zot p truver dan foto la, li reste enba enn pied. Li fouye fouyer pou rod bann zafer pou manzer.

mangouste

mangouss truv dimoune

La linn truv mwa p tir so foto!

mongoose

Sann la enn lot mangouss sa. Mo kwar so kamarad femel sa.

mangouss labouss ouver

Zot kapav truv bien so ti labouss ouver ek so ti nene rouz laho.

mangouss lor sime

Li traverse sime pou li ale dan lot terain vag.

mangouss dan terain vagterain-vag.jpg

mangouss so long lekor

Eski zot finn deza truv mangouss ek zot propre lizier zot?

0
0